• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

चालू घडामोडी

जाहीर सुचना - पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती प्रक्रीया २०२२ (उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी)

जाहीर सुचना - पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती प्रक्रीया २०२२

थेट मुलाखत-रा.आ.अभियानांतर्गत कंत्राटी विशेषतज्ञ पदभरती

जि.प.यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ वरिष्ठ सहाय्यक या पदाचा निकाल

जि.प.यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ कनिष्ठ सहाय्यक या पदाचा निकाल

जि.प.यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी

रा.आ.अभियानांतर्गत विविध बाबींकरिता ई-निविदा तिसरी वेळ

भजन साहित्य पुरवणेकरिता दरपत्रके मागविणे बाबत

कागदपत्र पडताळणी -रा.आ.अभियानांतर्गत कंत्राटी पदभरती

कागदपत्र पडताळणी -रा.आ.अभियानांतर्गत जिल्हास्तर गटप्रवर्तक पदभरती

रा.आ.अभियानांतर्गत विविध बाबींकरिता ई-निविदा तिसरी वेळ

शुध्दीपत्रक-विस्तार अधिकारी सांख्यिकी या पदाच्या तात्पुरत्या प्रतीक्षा यादीमध्ये सुधारणा

जि.प.यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प.यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ विस्तार अधिकारी (शिक्षण ) न्याय प्रविष्ठ या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प.यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (LABORTARY TEHCNICIAN)या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

रा.आ.अभियान कंत्राटी पदभरती २०२३-२४ अंतर्गत उमेदवारांची प्रारूप गुणवत्ता यादी.

मोबाईल युनिट मेडिकल अंतर्गत निवड व प्रतीक्षा यादी.

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ कनिष्ठ लेखा अधिकारी (Junior Accountants officer) या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ स्टेनोग्राफर (Higher Grade) या पदाचा निकाल

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३    स्टेनोग्राफर (LowerGrade) या पदाचा    निकाल

रा.आ.अभियानांतर्गत विविध बाबींकरिता ई-निविदा दुसरी वेळ

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ जोडारी या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिकी) या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

दि.०१/०१/२०२४ ची अनुकंपा तत्वारील उमेदवारांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

रा.आ.अभियान कंत्राटी पदभरती २०२३-२४ अंतर्गत पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२४ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (कृषी विभाग)

रा.आ.अभियानांतर्गत रोजंदारी तत्वावर कंत्राटी पदभरती

रा.आ.अभियान कंत्राटी पदभरती २०२३-२४ अंतर्गत पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ वरिष्ठ सहाय्यक(लेखा) या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची   संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ रिंगमन या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ विस्तार अधिकारी(सांख्यिकी) या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ विस्तार अधिकारी(कृषी) या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ आरोग्य पर्यवेक्षक या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

दि.०१/०१/२०२३ ची राज्यस्तरीय जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी संवर्गाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

दि.०१/०१/२०२४ ची अनुकंपा तत्वारील उमेदवारांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२४ ची तात्पुरती      सेवा जेष्ठता यादी (कृषी विभाग)

रा.आ.अभियानांतर्गत विविध बाबींकरिता ई-निविदा

रा.आ.अभियानांतर्गत विविध बाबींकरिता दरपत्रके मागविणे बाबत >

शुद्धिपत्रक -रा.आ.अभियानांतर्गत विविध पदाची कंत्राटी पदभरती २०२३-२४

जाहिरात -रा.आ.अभियानांतर्गत विविध पदाची कंत्राटी पदभरती २०२३-२४

रा.आ.अभियानांतर्गत प्रोग्राम मॅनेजर एस.टी.प्रवर्ग नियुक्तीस तात्पुरती स्थगिती देणे बाबत

समुपदेशक या पदाची प्रारूप गुणवत्ता यादी

पात्र/अपात्र यादी -रा.आ.अभियानांतर्गत जिल्हास्तर गटप्रवर्तक पदभरती

रा.आ.कु.क.सोसायटी पदभरती अंतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२३ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ ऑनलाईन परीक्षेचे प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्याकरिता लिंक

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ माहिती पुस्तिका

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ ऑनलाईन परीक्षेचे वेळापत्रक

जाहिरात -रा.आ.अभियानांतर्गत जिल्हास्तर गटप्रवर्तक पदभरती

रा.आ.कु.क.सोसायटी पदभरती अंतर्गत पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ ऑनलाईन परीक्षेचे वेळापत्रक

सन २०२३ मध्ये अनुकंपा पदभरती मार्फत नियुक्ती मिळालेल्या उमेदवारांची यादी

जाहिरात-कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदभरती २०२३-२४

PCI(Pavement Condition Index) प्रमाणे विभागनिहाय रस्त्याची सुधारणा प्राधान्यक्रम यादी-२०२३

उमेद अंतर्गत IFC पदाकरिता पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

१०% ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधुन वर्ग ३ चे पदावर नियुक्ती देनेबाबत सुधारित पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी-२०२३

रा.आ. अभियान पदभरती २०२३ अंतर्गत उमेदवारांची प्रारूप गुणवत्ता यादी

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ परीक्षार्थीसाठी मॉक टेस्ट लिंक

अनुसूचित जमाती-पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांची कागदपत्र तपासणी

अनुकंपा तत्वांतर्गत पात्र उमेदवारांची मुळ कागदपत्र/दस्ताऐवज तपासणी

अनुकंपा तत्वांतर्गत पात्र उमेदवारांना महत्वपूर्ण सूचना व रिक्त पदाची स्थिती

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी यांची अंतिम निवड यादी

एस.एस.सी.उत्तीर्ण गड-ड आणि गट-ड परिचर सफाई कामगार इत्यादी या संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता

अनुकंपा तत्वांतर्गत नियुक्ती संदर्भात मुळ कागदपत्र तपासणी दि.११/०९/२०२३ ते २१/०९/२०२३(अंतिम नोटीस) >

१०% ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधुन वर्ग ३ चे पदावर नियुक्ती देनेबाबत पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी-२०१९

१०% ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधुन वर्ग ३ चे पदावर नियुक्ती देनेबाबत पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी-२०२३

कनिष्ठ सहाय्यक या संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठतायादी (सा. प्र. वि. )

जाहिरात -रा.आ.अभियानांतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदभरती

सन २०२३ करिता अनुकंपा तत्वावरील २०% नुसार रिक्त पदाची स्थिती

समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना प्रशिक्षण केंद्राचे वाटप बाबतची यादी

जाहिरात- एकात्मिक शेती प्रभाग(IFC)अंतर्गत पदभरती (उमेद) .

सन २०२३ करिता अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची सुधारित अंतिम जेष्ठता यादी.

जाहिरात-जिल्हा परिषद यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३

जिल्हा परिषद यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरिता लिंक <

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ब्लड स्टोरेज तंत्रज्ञ या पदाची भरतीप्रक्रिया रद्द करणे बाबत

रा.आ.अभियान कंत्राटी २०२३ अंतर्गत उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )

अनुकंपा २०२२ अंतर्गत गट-ड मध्ये नियुक्त झालेले उमेदवार गट-क मध्ये समायोजन करिता समुपदेशन

रा.श.आ.पुसद अंतर्गत कंत्राटी स्टाफ नर्स या पदाकरिता उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

जाहिरात -राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२३(शुध्दीपत्रक)

ई-निविदा सूचना-उमेद अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र पुरवठा प्रक्रिया

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदाकरिता उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

ई-निविदा सूचना-बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्यबळ पुरविणे बाबत

दंत शल्य चिकीस्तक व अधिपरिचारिका या पदाकरिता उमेदवारांचे समुपदेशन दि.०७/०७/२०२३

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व ब्लड स्टोरेज तंत्रज्ञ या पदाकरिता उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी

जाहिरात -राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२३

रा.श.आ. अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत पुसद तालुक्याकरिता गुणानुक्रमे उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी

रा.श.आ. अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत यवतमाळ तालुक्याकरिता गुणानुक्रमेउमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी

तालुका आरोग्य अधिकारी यवतमाळ अंतर्गत कंत्राटी पदभरती (शुद्धिपत्रक)

शुद्धीपत्रक २-१५ वा वित्त आयोग कंत्राटी पदभरती अंतर्गत या MPW या पदाकरिता निवड झालेल्या उमेदवारांचे समुपदेशन

दंत शल्य चिकित्सक व अधिपरिचारिका या पदाकरिता उमेदवारांची मुळ कागदपत्र तपासणी (शुद्धीपत्रक)

योग प्रशिक्षक कंत्राटी पदभरती २०२३ अंतर्गत उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी

दि.०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (वित्त विभाग)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२२-२३ उमेदवारांची गुणवत्ता यादी <

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत यवतमाळ तालुक्याकरिता उमेदवारांची गुणवत्ता यादी

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत पुसद तालुक्याकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

१५ वा वित्त आयोग कंत्राटी पदभरती अंतर्गत M.P.W. या पदाकरिता पात्र उमेदवारांची मुळ कागदपत्र पडताळणी-महत्वपूर्ण सूचना  |पात्र यादी  |अपात्र यादी

जाहिरात- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत योग प्रशिक्षक कंत्राटी पदभरती २०२३

जि.तां. सेवा वर्ग ३ च्या कर्मचाऱ्यांची विस्तार अधिकारी (कृषि) संवर्गातील दि. ०१/०१/२०२३ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

दर मागणी पत्रक-स्थानिक बाजार पेठेतुन किलो प्रमाणे लोखंड चे दर मागविणे बाबत(कृषी विभाग)

विभागनिहाय बदली प्रक्रिया २०२३ करिता जेष्ठता याद्या जि.प.यवतमाळ

१५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी पदभरती अंतर्गत M.P.W. या पदाकरिता उमेदवारांची पात्र व अपात्र यादी -आक्षेपाबाबत सूचना  |पात्र यादी  |अपात्र यादी

कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदभरती अंतर्गत उमेदवारांचे समुपदेशन ०८/०५/२०२३

१५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२२ अंतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

थेट मुलाखत- वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी पदभरती २०२३

समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना प्रशिक्षण केंद्र वाटपाबाबत उमेदवारांच्या निवड यादीस स्थगिती देणे बाबत

१५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२२ (समुपदेशन )-१३ एप्रिल-२०२३

समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना प्रशिक्षण केंद्र वाटपाबाबत उमेदवारांची प्रारूप गुणवत्ता यादी - गुणवत्ता यादी  |अंतिम निवड यादी  |संमतीपत्र

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत यवतमाळ तालुक्याकरिता उमेदवारांची अपात्र यादी

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत पुसद तालुक्याकरिता उमेदवारांची अपात्र यादी

जिल्हा शल्य चिकित्सक सा.रु.यवतमाळ कंत्राटी पदभरती अंतर्गत उमेदवारांची अपात्र यादी

निवड व प्रतीक्षा यादी -राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२२

१५ व्या वित्त आयोग कंत्राटी पदभरती अंतर्गत उमेदवारांनी कौशल्य चाचणी करिता उपस्थित राहणे बाबत

दरपत्रके-उमेद अंतर्गत कार्यालायामध्ये कुलर/इनव्हर्टर खरेदी बाबत

जाहिरात-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२३

दरपत्रके-उमेद अंतर्गत वणी कार्यालाया करिता साहित्य खरेदी बाबत

उमेद अंतर्गत प्रभागसंघ व्यवस्थापक या पदाच्या लेखी परीक्षेकरिता उमेदवारांची पात्र यादी

सन २०२३ करिता अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची अंतिम जेष्ठता यादी.

ई-निविदा सूचना -आरोग्य विभागांतर्गत सर्जिकल,औषधी साहित्य खरेदी बाबत

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व ब्लड स्टोरेज तंत्रज्ञ या पदाकरिता उमेदवारांची प्रारूप गुणवत्ता यादी

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२२ (कागदपत्र तपासणी )

क्ष-किरण तंत्रज्ञ या पदाचे समुपदेशन- दि.२४/०२/२०२३

तालुका प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन युनिट चालविण्याकरिता (MRF-Material Recovery Facility) नेमणुकी बाबत

जिल्हा सेवा,जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ च्या कर्मचाऱ्यांची विस्तार अधिकारी(कृषी) संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी.

अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी.

दरपत्रक-दिव्यांग विद्यालयातील क्रीडा स्पर्धेदरम्यान कॅटरिंग ,बिझायत साहित्य पुरविणे बाबत(समाजकल्याण विभाग)

म.वि.से. गट- ब मध्ये पदोन्नती करिता जिल्हा सेवा जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३कर्मचाऱ्यांची विभागीय स्तरावरील ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

वकील पॅनल नियुक्ती तसेच विधी सल्लागार पदभरती बाबत जाहीर सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२२ निवड/प्रतीक्षा यादी

जाहिरात-कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदभरती

जाहिरात-जि.प.यवतमाळ कंत्राटी विधी सल्लागार पदभरती २०२२

जाहिरात- जि.प.यवतमाळ करिता वकील पॅनल नियुक्ती

निकाल -महाराष्ट्र जि.प.(जिल्हा सेवा) सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा-२०२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२२ पात्र/अपात्र यादी

मुलाखतीबाबत सुचना-महाराष्ट्र शासन सावर्जनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ कंत्राटी पदभरती

जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षासाठी स्टेशनरी करिता पुरवठादार नेमणे बाबत.

जिल्हा व तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्षासाठी झेरॉक्स देखभाल व दुरुस्ती करिता सेवा पुरवठादार नेमणे बाबत.- कोनिका | शार्प कंत्राटी समुपदेशक पदभरती, उमेदवारांची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी.

महाराष्ट्र शासन सावर्जनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ कंत्राटी पदभरती

जाहिरात-राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२२

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

सन २०२२ करीता २० % नुसार अनुकंपा तत्वावरील पदभरती करीता उपलब्ध पदाची माहिती

अनुकंपा पदभरती २०२२ बाबत जाहीर सुचना

सन २०२२ करीता २० % नुसार अनुकंपा तत्वावरील पदभरती करीता उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा.)च्या लेखापरीक्षनाकरिता सनदी लेखापालांची नियुक्ती करणे बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पात्र उमेदवारांची कागदपत्र तपासणी - औषध निर्माण अधिकारी  |क्ष-किरण तंत्रज्ञ  |स्टाफ नर्से  |सूचना

सन २०२२ करीता २० % नुसार अनुकंपा तत्वावरील पदभरती करीता उपलब्ध पदाची ‍ माहिती

ए.आर.टी.औषधी खरेदी करिता दरपत्रक मागविणे बाबत

अनुकंपा अंतर्गत वर्ग-४ मधील कर्मचाऱ्यांना वर्ग-३ मध्ये समायोजनाकरीता अंतीम यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता प्रारूप यादी - औषध निर्माण अधिकारी  |क्ष-किरण तंत्रज्ञ  |स्टाफ नर्से  |प्रसिद्धीपत्रक

अनुकंपा अंतर्गत वर्ग-४ मधील कर्मचाऱ्यांना वर्ग-३ मध्ये समायोजनाकरीता अंतीम यादी.

अनुकंपा अंतर्गत वर्ग ४(गट ड) मधील कर्मचार्याना वर्ग ३( गट क) समायोजन करिता प्रारूप यादी.

दरपत्रक मागविण्याबाबत जाहीर सूचना -समाजकल्याण विभाग.

कंत्राटी वैदकिय अधिकारी पात्र/अपात्र उमेदवारीची यादी व मुलाखत.

समुपदेशक पदाकरिता उमेदवारांची मुळ कागदपत्र तपासणी दि.१५ /०६/२०२२

कोरोना पार्श्वभूमीवर प्रयोगात्मक क्षेत्रातील कलावंताना अर्थसहाय्य करिता पात्र यादी

अनुकंपा तत्वावरील कागदपत्र तपासणी करिता उपस्थित/अनुपस्थित उमेदवारांची यादी

शॉर्टफिल्म,व्हिडीओ तयार करणेची स्पर्धा आयोजित करणेबाबत(उमेद) - जाहिरात  | मार्गदर्शक सुचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी (वणी ना.आ.केंद्र- वैद्यकीय अधिकारी(अर्धवेळ)  |औषध निर्माण अधिकारी     अधिपरिचारिका(अ.जा.)  |अधिपरिचारिका(खुला)  |प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

समुपदेशक पदाकरिता उमेदवारांची गुणवत्ता प्रारूप यादी

अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती

प्रभागसंघ व्यवस्थापक पदाकरिता उमेदवारांची प्रभागनिहाय अंतिम निवड यादी (उमेद)

ई-निविदा सूचना (स्वच्छ भारत मिशन)

रा.आ.अभियान पदभरती २०२१-२२ अंतर्गत उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी

अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवाराची तात्पुरती जेष्ठता यादी. दि. १/१/२०२२

उमेद- प्रभागसंघ व्यवस्थापक लेखी परीक्षेत उमेदवारांना प्रभागनिहाय प्राप्त गुण अंतिम यादी. अंतिम यादी.

जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कशासाठी बुकलेट छपाई करिता पुरवठादार नेमणे बाबत. -दरपत्रक बोलवणे बाबत

उमेद- प्रभागसंघ व्यवस्थापक लेखी परीक्षेत उमेदवार प्राप्त गुण अंतरिम यादी ६ मार्च २०२२. . -प्राप्त गुण अंतरिम यादी

उमेद- समुदाय स्तरीय प्रभागसंघ व्यवस्थापक पदा करिता लेखी परीक्षा उत्तर तालिका ६ मार्च २०२२. टीप : या बाबत कोणत्या उमेदवारास आक्षेप असल्यास दि ६ मार्च २०२२ दु. ४.३० पर्यंत आक्षेप नोंदवावा या नंतर कुठले आक्षेप स्वीकारले जाणार नाही. -दि ६ मार्च २०२२

दरपत्रक मागविणे बाबत(शिक्षण विभाग माध्यमिक) -०४ मार्च -२०२२

रा.आ. अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत उमेदवारांची मुळ कागदपत्र तपासणी

वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरिता उमेदवारांची गुणवत्ता यादी

समुपदेशक या पदाकरिता उमेदवारांची पात्र /अपात्र यादी व आक्षेपाबाबत सूचना

रा.आ. अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत उमेदवारांची पात्र /अपात्र यादी - आक्षेपाबाबत सूचना | वैद्यकीय अधिकारी | स्टाफ नर्स(खुला) | स्टाफ नर्स(अ.जा.)                    | औषध निर्माण अधिकारी | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती २०२१-२२ अंतर्गत उमेदवारांची प्रारूप पात्रता यादी

जिल्हास्तर गटप्रवर्तक पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

अनुकंपा पदभरती २०२१ -अंतिम निवड यादी

समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाचे समुपदेशन दि. १८/०१/२०२२ -  गुणवत्ता यादी | रिक्त पदांची यादी

अनुकंपा पदभरती २०२१ -तात्पुरती निवड यादीमधील उमेदवारांचे समुपदेशन दि.२१/०१/२०२२ व आक्षेपाबाबत सुचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती २०२१ अंतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

आशा गटप्रवर्तक पदाकारिता अंतिम प्रारूप पात्र यादी

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती २०२१ अंतर्गत उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी व आक्षेपाबाबत सुचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती २०२१ अंतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी