• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३

जि.प.यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ वरिष्ठ सहाय्यक या पदाचा निकाल-गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  | परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प.यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ कनिष्ठ सहाय्यक या पदाचा निकाल-गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  | परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ गुणानुक्रमे उमेदवारांची तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी   | विस्तार अधिकारी(शिक्षण) कनिष्ठ लेखा अधिकारी   | विस्तार    अधिकारी(पंचायत )   | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

शुध्दीपत्रक-विस्तार अधिकारी सांख्यिकी या पदाच्या तात्पुरत्या प्रतीक्षा यादीमध्ये सुधारणा

जि.प.यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदाचा निकाल - गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प.यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) न्याय प्रविष्ठ या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प.यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदाचा निकाल - गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (LABORTARY TEHCNICIAN) या पदाचा निकाल - गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ कनिष्ठ लेखा अधिकारी (Junior Accountants officer) या पदाचा निकाल - गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ गुणानुक्रमे उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी   | आरोग्य पर्यवेक्षक   | विस्तार अधिकारी(कृषी)   | विस्तार     अधिकारी(सांख्यिकी)   | रिंगमन     |  वरिष्ठ सहाय्यक(लेखा)   | कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिकी)   | जोडारी   | स्टेनोग्राफर (Lower Grade)   |     स्टेनोग्राफर (Higher         Grade)

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ स्टेनोग्राफर (Higher Grade) या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ स्टेनोग्राफर (Lower Grade) या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ जोडारी या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिकी) या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ वरिष्ठ सहाय्यक(लेखा) या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची   संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ रिंगमन या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ विस्तार अधिकारी(सांख्यिकी) या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ विस्तार अधिकारी(कृषी) या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ आरोग्य पर्यवेक्षक या पदाचा निकाल -गुणवत्ता यादी  |कट ऑफ मार्क्स  |परीक्षेस एकूण हजर आणि पात्र उमेदवारांची संख्या

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ ऑनलाईन परीक्षेचे प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्याकरिता लिंक

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ माहिती पुस्तिका

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ ऑनलाईन परीक्षेचे वेळापत्रक

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ ऑनलाईन परीक्षेचे वेळापत्रक

जि.प. यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ परीक्षार्थीसाठी मॉक टेस्ट लिंक

जिल्हा परिषद यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३ ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरिता लिंक

जाहिरात-जिल्हा परिषद यवतमाळ सरळसेवा पदभरती २०२३