उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यवतमाळ कंत्राटी पद भरती-२०१७.(प्रवेशपत्र)

दिनांक २१/११/२०१७ रोजी होणाऱ्या U-DISE २०१७-१८ कार्यशाळेबाबत व शालेय माहिती संगणीकरण(U-DISE)नमुना प्रपत्र

ई-निविदा सूचना-प्रोग्रामर आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर इत्यादी मनुष्यबळ पुरविण्याकरिता संस्थेची निवड करणेबाबत

जाहिरात:स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजने अंतर्गत बांधण्यात आलेले व्यापारी गाळे स्वयं सहाय्यता समूहांना वाटप करण्याबाबत (उमेद)

अधिक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी चालू घडामोडी वर क्लिक करा

Administration Panchayat Samiti
Rural Development Minor Irrigation
Wealth Department Finance
Construction 1 Construction 2
Jalswaraj Women & Child Welfare
Animal Husbandary Social Welfare
Education Education
Agriculture Z. P. Staff