• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"
  • "वसंतराव नाईक सभागृह "

चालू घडामोडी

जि.प.   व   पं.स.   सदस्य

सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्यांची यादी ....

अध्यक्षीय कार्यकाळ

जिल्हा परिषद मधील माजी व कार्यरत अध्यक्ष कार्यकाळ बाबत माहिती ....

संपर्क

सन्माननीय जिल्हा परिषद यवतमाळ अधिकारी (कार्यालय) संपर्क.