निविदा:जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षासाठी फिरता निधी व इतर विविध प्रकारचे नमुने छपाई बाबत

सहा. शिक्षकांची बिंदुनामावली यादी.(सुधारित)
सर्व साधारण | पेसा | उर्दू माध्यम | प्रमाणपत्र आणि प्रपत्र ५ चा नमुना

निविदा:सन २०१६-१७ चे लेखापरीक्षण करण्याकरिता सनदी लेखापालाची निवड करण्याबाबत ( मुदतवाढ )

अधिक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी चालू घडामोडी वर क्लिक करा

Administration Panchayat Samiti
Rural Development Minor Irrigation
Wealth Department Finance
Construction 1 Construction 2
Jalswaraj Women & Child Welfare
Animal Husbandary Social Welfare
Education Education
Agriculture Z. P. Staff