• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

उमेद अंतर्गत प्रभागसंघ व्यवस्थापक पदभरती

उमेद अंतर्गत प्रभागसंघ व्यवस्थापक या पदाच्या लेखी परीक्षेकरिता उमेदवारांची पात्र यादी

उमेद अंतर्गत प्रभागसंघ व्यवस्थापक या पदाकरिता उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी - पात्र यादी  |अपात्र यादी