जि. प. मधील विविध विषय समिती सभेचे इतिवृत्त‍
जिल्हा परिषद सर्वसाधारण
स्थायी समिती
आरोग्य समिती
जलव्य‍वस्थापन व स्वच्छ‍ता समिती