मा. पदाधिकारी, जिल्हा परीषद, यवतमाळ
 
 
सौ.माधुरी अनिल आडे
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, यवतमाळ
मु.पो. खेड ,ता.आर्णी
दूरध्वनी(कार्यालय):242442.
37.बोरगांव दा.-भंडारी ज./नामाप्र(स्त्री), काँग्रेस
 
श्री.श्याम उर्फ विनोद द्वारकाप्रसाद जयस्वाल
उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, यवतमाळ
मु.पो.डोर्ली भाग्यनगर , ता.यवतमाळ
दूरध्वनी(कार्यालय):244279.
24.आसोला-तळेगाव/ नामाप्र, भाजपा
 
सौ.नंदिनी दत्तकुमार दरने
श्री.निमीष रमेशराव मानकर
सौ. प्रज्ञा प्रकाश भुमकाळे
सौ.अरुणा अरुण खंडाळकर
सभापती (शिक्षण व आरोग्य समिती)
सभापती (बांध. व अर्थ समिती)
सभापती (समाजकल्याण)
सभापती (महिला व बालकल्याण)
मु.हिवरा दरने पो. पार्डी ता.कळंब
दूरध्वनी(कार्यालय):245182.
मु.पो. करंजीरोड ता. केळापूर
दूरध्वनी(कार्यालय):244283.
मु.कोल्ही पो.थाळेगाव ता.बाभुळगाव
दूरध्वनी(कार्यालय):244215.
मु.मजरा पो.चोपण ता.मारेगाव
दूरध्वनी(कार्यालय):245168.
3.कोठा-सावरगाव / नामाप्र (स्त्री), अपक्ष
17.मोहदा/ नामाप्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस
2.पहूर-सावर / अनु.जाती (स्त्री), भाजपा
9.कुंभा-मार्डी /सर्वसाधारण(स्त्री), काँग्रेस