• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

जि.प.यवतमाळ अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजने करिता विभागनिहाय अर्ज नमुने

समाजकल्याण विभाग -   समाजकल्याण विभाग  | 

महिला व बालकल्याण विभाग -  MSCIT प्रशिक्षण  |  शिलाई मशीन